Slik kan du lykkes med FYR

Notodden videregående ­skole har på noen få år rukket å bli en av landets beste skoler på å tilrette­legge for yrkesretting og relevans i fellesfagene på yrkesfaglige programområder. Her er noen av skolens suksesskriterier.

Elena Solberg

Geir Anders Rybakken Ørslien

Notodden videregående skole er Telemarks knutepunktskole i FYR-prosjektet, noe som innebærer at skolen har fire lærere som jobber med FYR. Arbeidet med prosjektet kom for alvor i gang i 2012, og allerede i høst ble Notodden invitert til å dele sin suksesshistorie med 1200 lærere og skoleledere under de årlige FYR-samlingene i Oslo.

– Vi lykkes fordi vi jobber målrettet og systematisk på alle nivåer. Det har vi gjort i flere år, sier rektor ved Notodden videregående skole, Tomm Svarstad.

– Yrkesretting av fellesfag er egentlig ikke noe nytt for Notodden. Vi har i flere år tenkt alternativt og trodd at det finnes flere veier til målet. FYR har vært en del av vår praksis i lang tid.

svarstad forteller at yrkesretting ofte kan oppleves som pedagogisk krevende, og at en vellykket FYR-satsing krever betydelig endring i skolens prioriteringer og tankegang.

– Til tross for at lærerne er de som møter elevene i klasserommet, spiller også skolens ledelse en viktig rolle. Ethvert arbeid med yrkesretting av fellesfag må ha forankring i skoleledelsen som skal legge til rette for arbeidet og motivere de ansatte. Det er avgjørende at alle involverte har tro på prosjektet.

studieleder karl agnar wåle trekker også frem lærernes vilje til å samarbeide og dele både positive og negative erfaringer med hverandre.

– Vi legger til rette for møtepunkter og utnytter disse på en mer effektiv måte enn tidligere. Hos oss har både fellesfaglærere og yrkesfaglærere blitt flinke til å dele erfaringer. De viser hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. Vi er også veldig tilfredse med våre FYR-koordinatorer. De lærerne som ble valgt ut, er dedikerte for jobben. De har gjort en uvurderlig innsats de siste årene. FYR har blitt et gjennomgående og bærende prinsipp i all vår undervisning i fellesfagene på yrkesfag.

samtidig med å fokusere på nytenkning har Notodden videregående skole også valgt å ta med sine tidligere erfaringer på området inn i FYR-arbeidet.

– Et av suksesskriteriene for oss var å bruke tid til å tenke på hvordan FYR skulle implementeres i skolehverdagen. Vi planla hvert tiltak nøye før vi startet opp, sier Svarstad.

Rektoren anbefaler andre skoler å gjøre det samme.

– Et godt tips vil være å ta utgangspunkt i eksisterende praksis. På de fleste skoler har de jobbet med yrkesretting tidligere. Klarer de å få med alle på laget og jobbe systematisk, vil de se gode resultater.

Ifølge rektoren som til daglig har 560 elever å ta hånd om, er målet å få FYR til å bli en etablert praksis på egen skole.

– Det er mange saker en skole skal håndtere, men FYR er noe vi kommer til å satse på også etter at prosjektet avsluttes i 2016. Det er viktig å understreke at FYR alene ikke vil klare å løse alle utfordringer vi har i videregående opplæring, men satsingen er et viktig virkemiddel for å gi elevene størst mulig læringsutbytte, opplevelsen av inkludering og mestring samt å få flere til å fullføre skolen.

FYR
  • Fellesfag
  • Yrkesretting
  • Relevans

Skal redusere frafallet


Fellesfag, Yrkesretting og Relevans (FYR) er et nasjonalt prosjekt (2014–2016) som skal gi mer yrkesretting av fellesfagene innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Dette er en del av regjeringens Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Målet er å redusere frafallet blant elevene og gjøre yrkesfaglig kompetanse mer attraktiv.

– Vi ser at norske 16-åringer i dag anser valg av studiespesialiserende fag som sikrere enn å velge yrkesfag. Den lave gjennomføringsprosenten er også en stor utfordring. FYR skal hjelpe primært med to ting: øke kvaliteten på yrkesutdanningen og bedre gjennomføringen, sier Lone Lønne Christiansen i Utdanningsdirektoratet.

fyr innebærer bl.a. at fagstoff og læringsmetoder som brukes i undervisningen, skal ha relevans for det enkelte programfaget og for yrkesutøvelsen til den enkelte. Samtidig skal elevene forstå hvordan kompetanser fra fellesfagene kommer til nytte i programfagene og i yrkesutøvelsen senere i livet.

I FYR skal skolene jobbe aktivt for å skape felles arenaer der fellesfaglærere og programfaglærere kan dele sin kompetanse og sine erfaringer, og der de kan planlegge og vurdere undervisningen sammen.

– Målet er å skape motivasjon og gi eleven kompetanse til å lykkes både som elev og framtidig arbeidstaker.

visjonen til Utdanningsdirektoratet er at alle videregående skoler ved utgangen av 2016 jobber aktivt og systemisk med yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer, og at dette preger skolens samarbeidskultur, tilrettelegging og organisering av opplæringen.

– Hvert år skolerer vi ca. 1000 lærere og vel 200 skoleledere i FYR, og i 2017 skal alle videregående skoler være dekket, sier Christiansen, og legger til:

– Det er snakk om å bygge en skolekultur for samarbeid og yrkesretting, og det er ikke gjort over natten. Det trengs god skoleledelse, dyktige lærere og de er nødt til å jobbe systematisk over tid.