En god relasjon til læreren har betydning for elevers lærelyst

En analyse av resultatene i Elevundersøkelsen viser at det er en sammenheng mellom:

> Relasjon til læreren og lærelyst

> Relasjon til læreren og å glede seg til å gå på skolen

> Lærelyst og sosial trivsel

> Lærelyst og å glede seg til å gå på skolen

Sammenhengene mellom relasjon til læreren og lærelyst og relasjon til læreren og å glede seg til å gå på skolen er sterkere enn sammenhengen mellom lærelyst og sosial trivsel. Det vil si at relasjonen til læreren har mer å si for elevens lærelyst enn sosial trivsel (upubliserte resultater fra Elevundersøkelsen 2015).