Offentlig grunnskole på engelsk

For første gang har Utdanningsdirektoratet godkjent en forsøksordning med engelskspråklig grunnskoletilbud. Den startet høsten 2016, og på Manglerud skole i Oslo får nå 80 elever fra første til fjerde klasse all undervisning på engelsk. Det nye tilbudet er gratis og åpent for alle elever i Oslo kommune. All undervisning er på engelsk etter en internasjonal læreplan. Det er også undervisning i norsk som morsmål og i norsk som andrespråk. Manglerud skole International Classes er godkjent som kandidatskole under International Baccalauerate Organization (IBO) fra og med skoleåret 2016/17.