NAV-veiledere i videregående opplæring

Et samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet tester en ny modell for samarbeid mellom skolesektoren og NAV. Ordningen innebærer at NAV-veiledere inngår i teamet for elevtjenester, og nå har minst én skole i hvert fylke en veileder fra NAV. Hovedformålet er å forebygge frafall og integrere ungdom i arbeidslivet. En evaluering utført av AFI i 2016 viser at skolene er blitt bedre i stand til å se hva NAV og andre tjenester som NAV samarbeider med, kan bistå med overfor utsatt ungdom.

Veilederne kan hjelpe til med utenomfaglige utfordringer som gjør det vanskelig å konsentrere seg om skolen, f.eks. bolig, hjemmeforhold og økonomi. De kan også gi råd, veiledning og oppfølging om arbeidspraksis, jobbmuligheter og overgangen fra skole til arbeid.