Nå drar vi i samme retning

Jeg har vært skoleleder i mange år, og jeg har vært med på mange prosjekter, men det her er noe som jeg tror sitter mer. Og jeg tror det kommer til å bli lettere å lede skolen heretter.

Sitatet er hentet fra NTNUs nyeste rapport om hvordan universitetene og høgskolene samarbeider med skolene og internt på egen institusjon i forbindelse med satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UiU). Det er tydelig at det skjer en positiv utvikling på flere viktige områder:

Skolene vektlegger i økende grad en langsiktighet i eget utviklingsarbeid

Kollegaveiledning oppleves som en sentral metode for læreres læring

Fortsatt stor tro på at satsingen over tid vil føre til positiv utvikling på skolen

Det er blitt større aksept for hvor viktig det er å samarbeide med de andre aktørene i satsingen, og å sørge for at alle aktørene drar i samme retning

Som følge av UiU-arbeidet er det nå et økt samarbeid på tvers av faggrenser på universiteter og høgskoler

Å lese forskningslitteratur og å skriftliggjøre erfaringer og refleksjoner over praksis i fellesskap bidrar til å utvikle kompetanse på skolene og blant de ansatte på universiteter og høgskoler

Rapporten trekker også fram noen viktige utfordringer:

Organisasjonsperspektivet bør styrkes på skolene

Varierende grad av erfaringsdeling mellom kolleger på universiteter og høgskoler, og det er spesielt utfordrende å involvere ansatte som ikke jobber med satsingen