Matematikkstudium på nett – med faglig oppfølging

Høsten 2015 startet 297 lærere fra hele landet på det nettbaserte videreutdanningsstudiet i Mate-matikk 2, MatematikkMOOC. 80 prosent fullførte med 30 studiepoeng. Studiet foregår helt uten samlinger, og lærerne opplevde det som svært relevant og praksisnært. Dette viser evalueringen utført av NIFU på oppdrag fra Senter for IKT i utdanningen.

I og med at MatematikkMOOC ikke krever reising til samlinger, har flere skoleledere og skoleeiere lagt til rette for at flere lærere deltar fra samme skole og kommune. Evalueringen viser at nesten halvparten deltok sammen med en eller flere fra samme kollegium. Blant studentene som deltok med en eller flere kollegaer, svarte over halvparten at det at flere lærere deltok på MatematikkMOOC-tilbudet, var viktig. I MOOCen deles lærerne inn i grupper på nett, og de følger et strukturert undervisningsløp med arbeidskrav og innleveringer underveis. Den faglige oppfølgingen får de fra lærerutdanningene ved UiT og NTNU. Flertallet er også fornøyde med at læringsplattformene er brukervennlige.

Flere av lærerne i evalueringen gir uttrykk for at det var mye å gjøre. Til tross for dette var det relativt få som falt fra underveis. Funn viser at flertallet foretrekker vikarordningen framfor stipendordningen – noe som også er registrert i andre undersøkelser.

Les hele rapporten på iktsenteret.no