Lærerkolleger på skolen – medstudenter på nett

Sammen med lokale kolleger tok Gro Johnsen og Connie Fagervik videreutdanning i matematikk via nettet – og fikk en ny og bedre arbeidshverdag.

Geir Anders Rybakken Ørslien

Connie Fagervik husker den første tanken som gikk gjennom hodet da hun hørte om nettstudiet.

– Endelig! Dette skal jeg være med på, tenkte jeg.

– Men jeg var ikke alene om den tanken, viste det seg.

Da Rana kommune i 2015 bestemte seg for å bli en realfagskommune, kartla de kompetansen blant lærerne på 1. til 7. trinn. Undersøkelsen viste at bare et fåtall hadde videreutdanning i matematikk. Hvordan kunne de øke kompetansen på en måte som flest mulig kunne bli med på?

Løsningen ble et nettbasert studium på 30 studiepoeng som flere lærere i kommunen gjennomfører i fellesskap. Studiet kalles MatematikkMOOC, og ble drevet som et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag – og har didaktikk som fokus.

Marte Thoresen ble ansatt som nettverksansvarlig på deltid, ved siden av arbeidet som matematikklærer på ungdomstrinnet og ansvarlig for realfagsprosjektet. Hun har selv tatt mastergrad i matematikkdidaktikk, og ble glad for å se at interessen blant kollegene var så tydelig.

Resultatet ble et nettverk av lærere som tok MatematikkMOOC samtidig, og som støttet seg på hverandre.

– Vi hadde nærmere 25 deltakere fra skolene i vår kommune, og disse ble delt inn i grupper som samarbeidet underveis. I tillegg hadde vi gjennom året fem nettverkssamlinger for alle, der vi møttes på dagtid og tok opp utfordringer og aktuelle problemstillinger, forteller Marte.

Nå møter hun oss på Gruben skole, der hele ti lærere deltok på studiet. To av dem er Gro Johnsen og Connie Fagervik. Hva har studiet gjort med deres arbeidshverdag?

– Responsen i klassen har vært enorm, konstaterer Gro.

– «Dette var artig!» er en kommentar jeg har fått høre når vi arbeider praktisk med matematikk, med nye vinkler og nye tilnærminger. Elevene får faktisk lyst til å jobbe med matematikk! Det gir meg enorm inspirasjon, sier Gro.

Hun er ikke i tvil om at fellesskapet i nettverket har vært avgjørende for å lykkes.

– Det er en stor fordel å ha en gruppe som du kan diskutere med, ikke minst når vi kommer fra samme arbeidsplass. Vi har hatt et år nå der vi har snakket uvanlig mye matematikk rundt lunsjbordet og i gangene. Jeg husker at en kollega som ikke tok MOOCen, fikk litt nok en dag. «Vær så snill, kan vi snakke om noe annet enn matte i lunsjen?» forteller Gro og ler.

Kollega Connie Fagervik ler også på den andre siden av bordet. Hun husker svært godt dagen da inspektøren på et allmøte fortalte at de kunne søke dette studiet.

– Det var nærmest så det gikk et slags løft gjennom forsamlingen. Og vi var flere som nærmest sprang tilbake til pc-ene våre etter allmøtet for å få meldt oss på. Vi kunne ikke få logget oss på fort nok!

– Hva var det som skapte denne begeistringen?

– Det var både behovet for å bli oppdatert faglig, og lettelsen over at det nå kunne gjøres uten å måtte reise bort.

Jeg har tatt videreutdanning tidligere og måtte da reise bort tre ganger hvert semester.

Gro Johnsen

Utdannet ved Høgskolen i Nesna 2001, siste år ved Høgskolen på Lillehammer. Erfaring som lærer ved Nesøya skole og Gruben barneskole. Tok samlingsbasert videreutdanning med mentorstudiet på Nesna i 2012.

Marte Thoresen

Allmennlærer med fordypning i matematikk. Master i matematikk-didaktikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 50 prosent prosjektmedarbeider ved Matematikksenteret. Seksjonsleder i matematikk ved Båsmo ungdomsskole og med i arbeidsgruppen «Rana som realfagskommune».

Nettverksansvarlig Marte Thoresen er drivkraften bak matematikkløftet blant lærerne i Rana. Elevene liker arbeidet med mattenøttene, som de løser på gangen i matematikktimen.

Connie Fagervik

Tok lærerutdanning i voksen alder ved Høgskolen i Nesna og Bodø i 2005. Har siden vært kontaktlærer på Gruben barneskole. Tok videreutdanning med mentorstudiet på Nesna i 2012.

Connie hadde lenge gått og kjent på et behov for faglig påfyll.

– Du kommer til et punkt der du føler at du må ha noe nytt å komme med. Vi trenger variasjon i måten å undervise på, og en større trygghet på hvordan det vi gjør kan forsvares.

Nettstudiene krever jevn og systematisk innsats, men gir mye tilbake.

– Det er hektisk og mye arbeid. Du må regne med 20-30 timer i uka – med jevnlig innlevering av oppgaver. Men det er en enorm hjelp å være flere fra samme skole og samme kommune. Vi kunne diskutere utfordringer og oppgaver, og vi kunne støtte hverandre underveis. Jeg er helt sikker på at dette ville vært mye tyngre å gjennomføre uten det fellesskapet på skolen. Det kollektive løftet tar vi jo med oss videre også etter at studiet er gjennomført, påpeker Connie.

Gro var på samme møte som Connie da tilbudet ble annonsert, men var ikke blant dem som umiddelbart sprang tilbake til kontorpulten for å melde seg på.

– For meg med hektiske hverdager og nok å gjøre på flere fronter, så var ikke videreutdanning noe jeg brant etter å legge på toppen av alt det andre. Men jeg kjente veldig på at jeg ville gjøre mer for dem som sliter med matematikken. Og dette var noe som elevene mine helt klart ville ha glede av, ved å få en lærer som kan undervise mer variert. Derfor ble jeg med. Det er jeg takknemlig for nå.

– Matematikk kan være et krevende fag å lære bort. Så da tilbudet om MatematikkMOOCen kom, så jeg en mulighet for å kunne endre min egen undervisning. Komme litt bort fra bøkene, bort fra det trygge, gamle opplegget – og gi elevene noe som virker bedre.

Connie ser det samme i sitt klasserom.

– Vi jobber nok ganske likt, vi to. Jeg er også opptatt av at elevene får diskutere oppgavene i fellesskap, og nå er det sjelden de sitter alene og jobber i boka. De jobber mye i par eller grupper, ofte med problemløsningsoppgaver med utgangspunkt i elevenes hverdag, og elevene løser dem sammen. Nå er det enklere for meg å la elevene nærme seg temaene på flere måter, og jeg føler meg tryggere på det jeg gjør, forteller hun.

Gro ser også at året med MOOC har forandret henne som lærer.

– Undervisningen er justert, noe som gir god effekt. Jeg stiller mer åpne spørsmål, og jeg gir elevene mer tid til å tenke før jeg lar noen svare. Jeg tar ikke den første hånda som fyker i været – jeg venter i sju sekunder, for det er mange som trenger den tida. Da ser jeg at nye hender forsiktig rekkes opp.

Marte Thoresen har lyttet til lærernes fortelling med et bredt smil. Hun er den som har organisert nettverket og fulgt dem opp underveis.

– Det dere forteller om, er akkurat det vi håpet på da vi startet. At Matematikk-MOOC skulle skape en begeistring som smittet over på elevene, slik at de kan gå videre til ungdomsskolen med en følelse av mestring, avslutter hun.

Gro Johnsen ønsket å få større variasjon i sin egen måte å undervise på. Det fikk hun til etter studiet i matematikkdidaktikk sammen med kollegene.

Gro Johnsen ønsket å få større variasjon i sin egen måte å undervise på. Det fikk hun til etter studiet i matematikkdidaktikk sammen med kollegene.

Etter at jeg la om undervisningen, ser jeg at elevene får mer lyst til å jobbe med matematikken. Det er enormt inspirerende, forteller Gro Johnsen ved Gruben skole i Mo i Rana.

MOOC-inspirert videreutdanning 
i matematikk 
ved UiT

MatematikkMOOC er et rent nettbasert studium i matematikkdidaktikk for lærere som underviser på 1.-7. trinn.

Studiet er delt i to hovedemner, der hvert emne består av tre kurs. De tre kursene i hvert hovedemne utgjør til sammen 15 studiepoeng. Nivået på studiet er matematikk 2.

Studiet inneholder blant annet selvstudium, obligatoriske arbeidskrav, videopresentasjoner, videomøter i studiegrupper og diskusjonsforum. Veiledning i studiegrupper, organisert av fagmiljøet.

Studiet har fokus på praktisk utføring på egen arbeidsplass.