Agenda

Kjære lærer og skoleleder

Hege Nilssen

Her har du det rykende ferske Udir-magasinet! Dette er et magasin om kompetanse­utvikling, og i midten finner du en samlet oversikt over alle de gode videre­utdanningstilbudene. Også i år kan flere enn 5000 lærere få mulighet til å ta videreutdanning, og du kan velge blant 185 tilbud som alle er tilpasset lærere i arbeid.

Læreryrket er en krevende jobb som forutsetter at du som lærer fortsetter å bygge opp din kompetanse. Du har den magiske nøkkelen som kan åpne døren til elevenes læringspotensial.

Vet du at det er flere måter å ta videreutdanning på? Her kan du lese om lærerne Mette og Madeleine som «hoppet i det». Og hva har de lært? De forteller om større faglig trygghet i rollen som lærer, og at det er enklere å tilpasse undervisningen etter elevenes behov.

Alle videreutdanningstilbudene for lærere vi presenterer her i magasinet, er helt eller delvis nettbaserte. Å studere matematikk sammen med andre, fullt og helt på nett, kan gi et felles løft for en hel kommune. Vi tok turen til Rana kommune for å se hvordan lærerne har løftet matematikkfaget til nye høyder. Les mer om hvordan dette har endret deres arbeidshverdag.

Skoleledelsen, med rektor i spissen, har innvirkning på læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte. Dette forutsetter godt lederskap. Selvinnsikt gir en god tilnærming til endring. «Vil du at elevane skal endre seg, bør du begynne med deg sjølv,» sier rektor Bjørn Arild. Han har tatt rektorutdanning.

Hege Nilssen

Direktør i Utdanningsdirektoratet

«Vi vet at læreren er nøkkelen til god læring, og at lærerens kompetanse har stor betydning for elevenes læring.»
– Hege Nilssen

Vi trenger flere lærere i fag- og yrkesopplæringen. For å stimulere flere til å bli lærere, kan skoleeier søke om utdanningsstipend for ansatte som ønsker å ta en yrkesfaglærerutdanning. Les om Julie og Øyvind som utdanner seg til yrkesfaglærere.

Elevene dere møter hver dag, har ulike forutsetninger og behov. I magasinet møter vi elever med et stort læringspotensial, elever med særskilte behov og skoler som jobber systematisk med det flerkulturelle arbeidet. Du kan også lese om språkkommuner som satser på å bygge opp elevenes leseferdighet ved hjelp av lesestrategien Språkløyper.

Vi vet at læreren er nøkkelen til god læring, og at lærerens kompetanse har stor betydning for elevenes læring. Dere bidrar også til å utjevne sosiale forskjeller mellom elevene.

Dere har god grunn til å være stolte over den innsatsen dere gjør!

God lesning og husk søknadsfristen for videreutdanning 1. mars!