Dembra

Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) er et tilbud om kompetanseutvikling i skolen. Det skal bidra til å forebygge rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger. Dembra er bestilt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og utviklet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (ILS).

I tillegg til en nettbasert løsning hvor skoler over hele landet kan gjennomføre lokale satsinger, gjennomføres også Dembra regionalt av ulike institusjoner: HL-senteret og Det Europeiske Wergelandssenteret på Østlandet, Rafto­stiftelsen på Vestlandet og Falstadsenteret i Midt-Norge. Her deltar fem skoler parallelt gjennom et skoleår. En lokal prosjektgruppe koordinerer skolens satsing.

Les mer på dembra.no