Bli en realfagskommune

Rundt i landet jobber nå 45 realfagskommuner med å spre matematikkglede og kunnskap om realfag i barnehager og skoler. Målet er at barn og unge skal bli bedre i matematikk og naturfag. Med utgangspunkt i kommunens behov utvikler de en lokal realfagstrategi og jobber aktivt i lærende nettverk for å nå sine egne mål.

Nå vil vi ha flere med på laget. Kanskje dette kunne være noe for dere?

Som realfagskommune får dere hjelp og støtte fra Utdannings-direktoratet samt fra universitet eller høyskole. I tillegg får kommunen økonomisk støtte til å drive nettverksarbeid. Alle kommuner har anledning til å søke om å bli realfagskommune. Søknadsfristen er 1. mars. Du finner mer informasjon på våre nettsider.