87% av elevane har bokmål som hovudmål

I skoleåret 2015-16 hadde 87 prosent av elevane bokmål som hovudmål. 12 prosent av elevane hadde nynorsk som hovudmål, ein nedgang på 2 prosentpoeng sidan 2005. 0,1 prosent av elevane hadde samisk, og 0,7 prosent hadde andre språk som opplærings-målform.