44% av elevane som vel framandspråk, tek spansk

Spansk er det vanlegaste framandspråket. 44 prosent av elevane som vel framandspråk, tek spansk. Deretter kjem tysk med 38 prosent og fransk med 17 prosent. Under 1 prosent tek andre språk enn tysk, fransk eller spansk.