Om magasinene

Skolemagasinet 2017

Utgiver

Utdanningsdirektoratet 2017

Ansvarlig redaktør

Helge Lund

Redaktør

Tove Margrethe Thommesen

I redaksjonen

Doris Amland
Julia Stelzer Pettersen
Anne Turid Veigaard

Dinamos redaksjonsleder

Elin Ytterdahl Tohje

Design og grafisk produksjon

Dinamo

Forsideillustrasjon

Nora Brech

Barnehagemagasinet 2017

Utgiver

Utdanningsdirektoratet

Ansvarlig redaktør

Helge Lund

Redaktør

Tove Margrethe Thommesen

I redaksjonen

Doris Amland
Julia Stelzer Pettersen
Kjersti Okkelmo
Bente Kristin Risan
Tamar Loria
Karen Bø

Redaksjonsleder i Dinamo

Elin Ytterdahl Tohje

Design og grafisk produksjon

Dinamo

Forsideillustrasjon

Nora Brech