Verdt å vite om hørsel

Du finner nyttige sjekklister for hvordan du kan legge til rette for barn og unge som har nedsatt hørsel ved å sørge for:

  • Støydemping
  • Gode lysforhold
  • Riktig fysisk plassering
  • Gode rutiner

Les mer på udir.no/horsel