Trivsel i barnehagen

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder som skal fungere som en støtte i arbeidet for et trygt, inkluderende og stimulerende barnehagemiljø som forebygger mobbing.

Barnas primære behov i barnehagen er omsorg, trygghet, respekt og tilhørighet, og sammen har personalet ansvaret for å bidra til at barna får dekket de grunnleggende behovene. Barn kan ha stort utbytte av å gå i barnehager med høy kvalitet, blant annet når det gjelder sosial kompetanse og vennskapsrelasjoner, og utbyttet stiger med økende kvalitet. Ingen kan gjøre barnehagen god alene. Det er avgjørende for barnas utvikling og trivsel at hele personalet bidrar og samarbeider om å utvikle en barnehage med høy kvalitet.

Les veilederen på udir.no/trivselsveileder