Tilbud om kompetanseheving for ansatte i åpne barnehager

I 2017 kan ansatte i åpne barnehager få mulighet til å delta på kompetanseheving. Kompetanseutvikling skal gjennomføres over ett år. Kurset består av fagsamlinger og utviklingsarbeid i den enkelte barnehage, med prosessveiledning underveis.

Kurset dekker temaer som støtte og veiledning til foreldre, de yngste barna, flerspråklighet, språklig og kulturelt mangfold, og implementering av ny rammeplan. Det vil være mulig for barnehagene å søke om midler til å dekke utgifter som barnehagene kan få i forbindelse med deltakelse.

For mer informasjon om tiltaket se udir.no