RefLex – test deg selv!

Kommunen, i rollen som barnehagemyndighet, har mange oppgaver overfor barnehagene. Dere skal blant annet påse at barnehagene, både kommunale og private, følger regelverket.

Nå kan du selv sjekke om du oppfyller kravene til risikovurderinger, veiledning og tilsyn. Logg inn på reflex.udir.no med samme brukernavn som til BASIL, og test deg selv!

Les gjerne det nye veiledningsmaterialet på udir.no før du setter i gang. Der får du en utfyllende veiledning til hvert spørsmål. Lykke til!

Les mer på udir.no/reflex