Minoriteter i barnehagen

1 av 3 minoritetsspråklige barn får tilbud om særskilt språkstimulering.

15 500 minoritetsspråklige barn i barnehage får tilbud om særskilt språkstimulering. Dette er rundt 35 prosent av de minoritetsspråklege barna som går i barnehage. Andelen har ligget mellom 35 og 41 prosent siden 2008.

I Troms, Sogn og Fjordane, Oppland og Vestfold får over 50 prosent av de minoritetsspråklige barna tilbud om særskilt språkstimulering. I Hordaland, Finnmark og Oslo er andelen 25 prosent.

38 % av barnehagestyrerne oppgir at de alltid involverer minoritetsspråklige foreldre i arbeidet med språkstimulering i barnehagen. 33 prosent svarer at dette avhenger av hvilket språk foreldrene snakker, mens 10 prosent svarer at det avhenger av kultur. 

60 % av barnehagene språkkartlegger barn når foreldre eller personalet mener det er behov for det, mens 35 prosent rutinemessig kartlegger alle barnas språk.