Agenda

Kjære alle dere som jobber i barnehage

Barnehagen har et krevende mandat og høye mål for sitt arbeid med omsorg, lek, danning, læring og språk. Vi – som er foreldre – overlater det dyrebareste og kjæreste vi har i deres hender. Dere har vår fulle tillit. Enten du er assistent, leder, barnehagelærer eller fagarbeider bidrar du til å gi hvert enkelt barn en god og trygg barnehagehverdag. Bemanningen og kompetansen blant personalet i en barnehage er sammensatt, men dere har flere viktige ting til felles. Den ene er at den jobben dere gjør, skal være til barnets beste, den andre er at dere alle bidrar til å bygge opp barnehagens samlede kompetanse.

Hege Nilssen

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Dette Udir-magasinet handler nettopp om kompetanse – både kompetansen til hver enkelt og den samlende kompetansen i barnehagen. Målet er at alle barnehager skal ha kvalifiserte og omsorgsfulle ansatte.

Jeg vil anbefale at du tar en titt på hvilke muligheter du har til å heve kompetansen din, på side 41. Vi har noe for dere alle – hvis du jobber som assistent, har du for eksempel mulighet til å ta studiet som heter Arbeidsplassbasert barnehagelærer – eller du kan bli barne- og ungdomsarbeider. Og hvis du har pedagogisk utdanning på høgskolenivå, kan du ta studiet som heter Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk – for å bli pedagogisk leder. Grip muligheten! For vi – samfunnet – vi trenger dere og den unike kompetansen dere har. Vi vet at dere er utrolig viktige for barnas fremtid!

Jeg har hatt gleden av å møte noen av dere – blant annet på regionale konferanser om kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, som Udir holdt denne høsten. Det som slo meg, var den entusiasmen, profesjonaliteten og yrkesstoltheten som kom til uttrykk. Det summet av energi og inspirasjon i luften.

I løpet av høsten har forslaget til ny rammeplan vært ute på høring. Land og strand rundt har det vært fylkesvise høringssamlinger – og både Kunnskapsdepartementet og vi i Udir får mange og nyttige innspill til innholdet og utformingen. Det er ingen mangel på engasjement og meninger. Og vi har fått med oss innspill fra dere gjennom de offisielle høringsuttalelsene, men også gjennom uformell prat i pausene og rundt lunsjbordet på disse samlingene. Jeg føler at jeg kjenner dere litt. Og når det gjelder forslaget til ny rammeplan, så siterer jeg en barnehagestyrer fra Sogn og Fjordane – som sa det slik: «Eg har trua». Hun var slett ikke enig i alt, men ny rammeplan er på rett vei. Takket være dere. Og dere blir hørt. Etter planen blir ny rammeplan fastsatt nå i vår, og den skal gjelde fra høsten 2017.

Jeg håper dere lar dere inspirere av artikler, reportasjer og studiemuligheter i årets utgave av Udir-magasinet. For min del ser jeg fram til å treffe dere igjen!