Kompetanse for fremtidens barnehage

Utdanningsdirektoratet følger opp og videreutvikler kompetansestrategien for framtidens barnehage.

Utdanningsdirektoratet følger opp og videreutvikler kompetansestrategien for framtidens barnehage. Strategien gjelder for perioden 2014-2020. Strategien skal vise barnehageeiere og alle ansatte i barnehagen hvilke muligheter de har til å utvikle egen kompetanse, både i personalgruppen og for den enkelte ansatte. Strategien skal bidra til å rekruttere og beholde kvalifiserte, kompetente og erfarne ansatte i barnehagen.

Målgruppen for tiltakene i strategien er alle grupper ansatte: assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, andre pedagoger, barnehagelærere og styrere. Noen av tiltakene er for den enkelte ansatte i barnehagen, og noen tiltak er for hele eller deler av personalgruppen.