Flere barn får spesialpedagogisk hjelp

I 2015 fikk 7 950 barn spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. De eldste barna får i størst grad spesialpedagogisk hjelp. Dette en økning fra 2014 til 2015 på 10 prosent.

Språk- og kommunikasjonsvansker er det som oftest kjennetegner barn som får spesialpedagogisk hjelp. Deretter følger psykososiale vansker og atferdsvansker, utviklingshemming, sammensatte vansker og språk- og kommunikasjonsvansker blant minoritetsspråklige barn.