Bli en realfagskommune 

Rundt i landet jobber nå 45 realfagskommuner med å spre matematikkglede og kunnskap om realfag i barnehager og skoler. Målet er at barn og unge skal bli bedre i matematikk og naturfag. Med utgangspunkt i kommunens behov utvikler de en lokal realfagsstrategi og jobber aktivt i lærende nettverk for å nå sine egne mål.

Nå vil vi ha flere med på laget. Kanskje dette kunne være noe for dere?

Som realfagskommune får dere hjelp og støtte fra Utdanningsdirektoratet samt fra universitet eller høgskole. I tillegg får kommunen økonomisk støtte til å drive nettverksarbeid. Alle kommuner har anledning til å søke om å bli realfagskommune. Søknadsfristen er 1. mars 2017. Du finner mer informasjon på våre nettsider.

udir.no