Barnehagen og samarbeidet med barnevernet

Barnehagene stod i 2014 for 17 prosent av de meldte sakene til barnevernet for barn i alderen 1–5 år (SSB 2015). I og med at 90 prosent av barn i denne aldersgruppen går i barnehage, kan det stilles spørsmål ved om en andel på 17 prosent er for lav, og om barnehagene har tilstrekkelig kompetanse og gode nok rutiner for å melde saker til barnevernet.

Nesten 60 prosent av barnehagestyrerne mener at for lite tilbakemelding fra barnevernet er den viktigste årsaken til at det ikke er flere bekymringsmeldinger til barnevernet fra barnehagene.